Plantacja Konopi MARYA w Kryształowicach.   Nasza pasja: Jesteśmy w bliskości, tworzymy w miłości, żyjemy w jakości!

Plantacja Konopi MARYA

Kryształowice

Coraz więcej potwierdzeń o szkodliwości środków chwastobójczych zawierających Glifosat. Więc też więcej osób zwraca uwagę kupując produkty czy są wolne od Glifosatu. Trudno ustalić kupując w sklepach i na Allegro czy dostawca albo producent mają badania. Podobnie w temacie konopi. Jednak kupując prosto od rolnika, można i warto dowiedzieć się coś więcej na temat jego podejścia do uprawy.

Mało kto bada uprawy na obecność Glifosatu

Prawda o nowoczesnym rolnictwie jest taka, że odchwaszczają chemicznie! W tym pola konopne również – te co tak równo w rzędach rosną a między nimi ani chwasta! Owszem, nie każdy musi sięgać po Rundap. Ale jest przecież szeroka gama środków na chwasty i trawy. Wiele z nich jest można to nazwać rundapo-podobnych, które również pozostawiają szkodliwy ślad w glebie i roślinach. Zawierają Glifosat. A wiele osób uznaje, że jeśli taki środek jest dopuszczony do sprzedaży, to on nie może być szkodliwy. Poza tym „nic się nie bój, nikt Ci tego nie wykryje”. No tak, ale nasze organizmy to wykrywają.

Mamy badania na czystość pola w Kryształowicach

Uznałem, że to bardzo ważne aby przebadać glebę pod kątem obecności tej trucizny. Kupiłem ją po uprawach standardowego rolnictwa, więc wiadomo jak wygląda plan oprysków dla roślin tu wcześniej uprawianych. Kiedy pierwszy raz oglądałem pole rosła na niej kukurydza. Moje pierwsze dwa lata to wysiewanie roślin oczyszczających glebę, siałem gorczycę białą. Później wprowadziłem konopie i wykonaliśmy badanie. Obecność Glifosat równa ZERO.

RAPORT foto

Badanie gleby od Glisofat Rundup Plantacja Krysztalowice 2020

Badanie gleby od Glifosat Rundup Plantacja Krysztalowice 2020

 

Co to jest Glifosat

Glifosat wprowadziła na rynek firma Monsanto w 1974 roku, jako składnik herbicydu totalnego (nieselektywnego) Roundup. Obecnie na rynku polskim dostępne jest kilkanaście środków do zabijania chwastów zawierających w swoim składzie glifosat; niektóre z nich to: Avans Premium 360 SL, Glifocyd 360 SL, Klinik 360 SL, Kosmik 360 SL, Taifun 360 SL. Glifosat uzyskał szczególne znaczenie po opracowaniu roślin uprawnych modyfikowanych genetycznie, którym wprowadzono gen kodujący odporność na działanie glifosatu. Umożliwia to opryski w trakcie upraw w celu niszczenia chwastów. Szczególnie rozpowszechnione jest używanie w uprawie rzepaku, kukurydzy i niektórych zbóż. Ale też w uprawach konopi, wielkoobszarowi rolnicy mniej lub więcej świadomie stosują te preparaty, których rakotwórcze związki pozostają obecne w wytwarzanych z nich produktach.

Szkodliwość

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (MABR) zaklasyfikowała glifosat jako substancję prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi. W 2016 roku na obradach Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz WHO uznano, że glifosat jest bezpieczny dla ssaków, w tym dla ludzi w dawkach mniejszych niż 2 g/kg masy ciała. W 2017 roku Europejska Agencja Chemikaliów podtrzymała, że glifosat silnie uszkadza oczy i jest niebezpieczny dla organizmów wodnych.

Najbardziej jednak szkodliwość tych preparatów potwierdza jednak życie. Być może z jedną dzienną dawką organizm sobie poradzi. Może też w zależności od odporności u jednych potrwa to dłużej, u innych krócej. Ale przy długotrwałym wpływie na organizm u niektórych mogą powstawać nowotwory.

Jest coraz więcej osób w świecie, które zakładają i wygrywają sprawy o odszkodowania od producentów Glifosatu. Jeden z pierwszych Dewayne Johnson, 46-letni ogrodnik cierpiący na chłoniaka nieziarnicznego usłyszał przychylny dla siebie wyrok uznający winę koncernu Monsanto. Uznano iż koncern nie uprzedzał użytkowników preparatu Roundup, że ten może wywoływać chorobę nowotworową. Również francuski sąd uznał, że Monsanto odpowiada za chorobę rolnika, który nawdychał się oparów preparatu chwastobójczego. Tę porażkę przyjął już na klatę niemiecki producent leków Bayer, który w ostatnich latach kupił Monsanto tym samym odpowiada za produkcję tej trucizny.

Pin It on Pinterest

Share This