Regulamin

REGULAMIN
czyli informacja o warunkach korzystania ze strony internetowej.

I. O Regulaminie
Regulamin powstały z obowiązku narzuconego przez przepisy. Podstawa prawna:
Obowiązek informowania użytkownika o warunkach korzystania ze strony internetowej lub aplikacji wynika z art. 5 i następnych ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.).
W zasadzie trudno przyjąć, iż tego typu Regulaminem da się uregulować wszelkie możliwe sytuacje, więc dla pełnej jasności informuję, iż w niniejszym Regulaminie zawarłem informacje wymagane prawem, jednak w sytuacjach wymagających wyjaśnienia – udostępniam swój nr telefonu oraz możliwość wysłania wiadomości e-mail (kontakt) w celu podjęcia kontaku i wyjaśnienia sprawy.
Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, zwany będzie dalej: REGULAMIN. Oprócz treści wymaganej przepisami w Regulaminie znajdziesz podstawowe informacje ważne pod względem organizacyjnym, czyli jak podjąć ze mną kontakt, jak zamówić próbki surowców i wzory wyrobów, jak nawiązać współpracę lub zamówić towar z naszego gospodarstwa, oraz jak działamy.

II. Funkcjonowanie strony www w zasobach gospodarstwa rolnego
Organizatorem i właścicielem strony www.plantacja-konopi jest Pan Dariusz Młynarczyk, właściciel Gospodarstwa Rolno-Zielarskiego i Plantacji Konopi w Kryształowicach, adres: Las 1, 55-050 Kryształowice, gmina Sobótka, województwo Dolnośląskie, Polska zwany dalej „Właścicielem”.
Strona została zorganizowana w odpowiedzi na potrzeby zainteresowanych do nieograniczonego kontaktu, działa 24 godziny na dobę, więc można podjąć kontakt elektroniczny z właścicielem przez cały rok, o każdej porze, poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktu lub za pomocą funkcji zamówienia testerów i surowców.

III. Informacja o warunkach korzystania ze strony internetowej
1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
a. Strona plantacja-konopi.pl ma charakter informacyjno-publicystyczny. W oparciu o doświadczenia własne opisane są praktyczne informacje z zakresu upraw konopi, właściwości uprawianych odmian, pokazane wzory wykorzystania konopi i możliwości dla przetwórstwa. Żadne z informacji nie mają charakteru obligatoryjnego lub stałego, są opinią własną opartą na bazie dotychczas zebranej wiedzy, która ulega poszerzeniu i aktualizacji w trakcie zbierania kolejnych doświadczeń. Użytkownik powinien mieć świadomość, iż opisane na stronie własne wnioski autora strony, plantatora-terapeuty, powinny być każdorazowo przeanalizowane adekwatnie do warunków występujących u użytkownika strony, a jeśli chciałby z nich skorzystać we własnej praktyce trzeba mieć świadomość, że czyni to na własną odpowiedzialność i wszystko, co jest opisane na niniejszej stronie, może stanowić inspiracje, jednak nie jest poradnikiem.
b. Strona plantacja-konopi.pl ma służyć ułatwieniu w nawiązaniu kontaktu i zamawianiu usług lub towarów z Gospodarstwa Rolno-Zielarskiego w Kryształowicach.
2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
a. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Regulaminu, bez ograniczeń i zastrzeżeń. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na ogólne warunki zawarte w Regulaminie. Zaniedbanie zapoznania się z Regulaminem nie może stanowić okoliczności łagodzącej w przypadku błędnego używania strony lub innych działań opartych na przekonaniach własnych Użytkownika.
b. Właściciel udostępnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z poniższym Regulaminem. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie warunki zawarte w Regulaminie należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.
c. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
d. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
e. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący adres email: kontakt @ plantacja-konopi.pl

IV. DEFINICJE
a. STRONA INTERNETOWA – www.plantacja-konopi.pl , służąca jako zbiór treści i okienko świadczenia usług elektronicznych;
b. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;
c. WŁAŚCICIEL – Podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową, mianowicie: Pan Dariusz Młynarczyk, rolnik ryczałtowy prowadzący Gospodarstwo Rolno-Zielarskie Plantacja Konopi, Las 1, 55-050 Kryształowice, Polska,
d. REGULAMIN – zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych warunków, definicji, zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania z formularzy oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta;
e. FORMULARZ KONTAKTOWY – kwestionariusz dostępny na stronie internetowej, który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właściciela strony internetowej;

V. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
2. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego, oraz w trosce o dobro jej Właściciela.
a. Zabronione jest: korzystanie ze strony internetowej w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa; w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu; do celów związanych z wyrządzaniem szkody lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody komukolwiek; do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych zb Regulaminem; do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM; do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.
b. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, treści, ilustracji i fotografii, stanowiących część strony internetowej.
c. Dozwolone jest: po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, zawartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych; każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat źródła, praw autorskich lub dane dotyczące właściciela lub autora treści; użycie jest bez dokonywania zmian w treści, a użytkownik nie posługuje się skróconymi fragmentami, wyjętymi z szerszego kontekstu, tylko całymi artykułami zachowującymi swą integralną koncepcję.

VI. PLIKI COOKIES
1. Strona internetowa, w związku z podpięciem usług bezpieczeństwa Certyfikatu SSL, wtyczek Google i Facebook, oraz innych usług monitoringu Internetu, umożliwia używanie plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego zachowaniach.
2. Obowiązek informowania o plikach cookies lub innej formie przechowywania informacji wynika z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.).
3. Pliki Cookies są wykorzystywane m.in. w celach zapewnienia bezpieczeństwa, statystycznych i promocyjnych, oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem odczytywania informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie zapewniają możliwośći zidentyfikowania osoby Użytkownika.
4. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej. Właściciel nie ma możliwości regulować zakresu działalności cookies, zarządzanych przez serwisy zewnętrzne w tym Certyfikatu SSL, Google, Facebok, i innych narzędzi monitoringu Internetu.
6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej – jeśli będzie wdrożona taka funkcja na stronie – aby strona zapamiętała, że ​​Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
c. Odczytywanie i zapamiętywanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

VII. PLUGIN FACEBOOKA
1. Strona internetowa zawiera plugin (wtyczkę) do serwisu społecznościowego Facebook.
2. Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook.
3. Plugin ten bezpośrednio połączy z profilem strony Właściciela na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.
4. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę internetową będąc zalogowanym na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
5. Facebook nie przekazuje Właścicielowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są znane Właścicielowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących prywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznać się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.
6. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące przeglądania strony internetowej dobrze jest, aby Użytkownik wylogował się wcześniej ze swojego konta na Facebooku.

VII. PLUGINY INNYCH STRON, SERWISÓW i PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH
1. Właściciel może również używać innych plugin (wtyczek) społecznościowych (np. Twitter, Google, Istagram itp).
2. Wtyczki do portali społecznościowych można zidentyfikować po ikonkach służących do udostępniania informacji na danej platformie.
3. Wtyczki umożliwiają użytkownikom tych platform linkowanie strony internetowej w ich postach, umieszczonych na tych platformach społecznościowych.
4. Wtyczki bezpośrednio połączą z profilem Właściciela na serwerze danego portalu społecznościowego. Portal ten może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.
5. Podczas wizyty Użytkownika na profilu, administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez Użytkownika. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Właściciel nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.
6. Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony, Właściciel posiada informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z profili Właściciela oraz które, z publikowanych treści, są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom, Właściciel może optymalizować swoje profile poprzez lepsze dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań Użytkowników. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych Użytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. Wobec tego, administratorzy zobowiązani są do poinformowania Użytkowników o wszelkich sprawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności, przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. LINKI ZEWNĘTRZNE
1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym, jako źródło lub jako wskazanie do poszerzenia tematu.
2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

IX. FORMULARZ KONTAKTOWY
1. Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe, wypełniając specjalny formularz przewidziany do kontaktu z Właścicielem, treść wiadomości i akceptując ich wysyłkę do Właściciela.
2. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych Użytkownika pozostawionych w Formularzach Kontaktowych. Właściciel będzie mógł użyć podanych danych kontaktowych, w celu odpowiedzi na pytania, wysłania ofert i próbek, lub w nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.
3. Właściciel nie prowadzi specjalnej ewidencji danych kontaktowych, ani bazy danych podejmowanych kontaktów.

X. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
2. Znaki, loga, fotografie i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na stronie internetowej (zwane łącznie: Znakami), stanowią znaki towarowe Właściciela.
3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

XI. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA
Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

XII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym oraz opinie własne Właściciela, które mają charakter opinii konsumenckiej, wynikającej z własnych doświadczeń lub własnego rozumienia świata. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację osobistą, zdrowotną, finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.
8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi.
9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

XIV. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW
Jeśli nie postanowiono inaczej, Regulamin stanowi kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania ze strony internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępuje wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące warunków używania strony internetowej.

XV. ZMIANA WARUNKÓW
1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych warunków zawartych w Regulaminie, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanym Regulaminie.
2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu, każdorazowo używając strony, a Właściciel nie ma obowiązku informowania użytkowników o zmianach, ponieważ używanie strony ma charakter dostępu czasowego, a więc każde nowe połaczenie ze stroną, jest traktowane jako nowa umowa na użytkowanie, a więc też w świetle aktualnego Regulaminu na warunkach, jakie są w trakcie tegoż połączenia.
3. Każde korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z każdorazową akceptacją zmodyfikowanych i aktualnych Warunków strony internetowej w postaci Regulaminu.

XVI. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym dla określonego przez Właściciela miejsca zamieszkania.
2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub stałego pobytu Właściciela.

XVII. PODSTAWA PRAWNA
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy odpowiednich ustaw dotyczących prawa telekomunikacyjnego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną państwa, w którym ma miejsce zamieszkania Właściciel strony internetowej.

 

Pin It on Pinterest

Share This