Plantacja Konopi MARYA w Kryształowicach.   Nasza pasja: Jesteśmy w bliskości, tworzymy w miłości, żyjemy w jakości!

Plantacja Konopi MARYA

Kryształowice

Planując uprawę konopi w Polsce należy uzyskać Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych. Podstawa prawna – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2019 poz. 852 z późn.zm) – której zapisy wyznaczają procedurę.

Właściwość miejscowa
Zezwolenie na uprawę w drodze decyzji administracyjnej wydaje na wniosek wójt lub burmistrz i prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy. Bo uprawa może być położona na terenie gminy wiejskiej albo miejskiej.

Wnioskodawca

Zezwolenie, wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek zawierający:
1. imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;
2. informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
3. oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 odpowiedzialność karna za niezgodny z ustawą zbiór i uprawa maku, liści, żywicy lub art. 64 odpowiedzialność karna za kradzież środków odurzających i innych substancji, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 niezgodna z ustawą uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych.

 

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych Plantacja konopi w Kryształowicach

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych Plantacja konopi w Kryształowicach

Wymagane dokumenty do Wniosku o zezwolenie na uprawę konopi

Do wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych załącza się dokumenty wskazane w Ustawie:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia,
2. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (oświadczenie stanowi integralną część załączonego wniosku),
3. Umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub (zamiennie, do wyboru) zobowiązanie prowadzącego uprawę do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zobacz nasze Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych dla Plantacji Konopi w Kryształowicach, gmina Sobótka, województwo Dolnośląskie, Polska.

zezwolenie na uprawe konopi 2019

Foto: zezwolenie na uprawę konopi 2019 Plantacja w Kryształowicach

Chcesz założyć swoją plantację, lub uzyskać zezwolenie na wysiew i uprawę konopi przeczytaj nasz artykuł – poradnik „Jak uzyskać zezwolenie na uprawę konopi w Polsce”. Może będzie to dla Ciebie przydatne i otworzy dla Ciebie wrota do własnej niezależności w zakresie gospodarczym jak i żywieniowym. Życzymy spokojnej pracy, obfitości oraz radości z własnej uprawy, co na pewno przyczynia się do dobrobytu całej naszej populacji. Konopie zmieniają świat oraz, co jest coraz bardziej widoczne, przywracają równowagę w naturze i naszym ekosystemie.

 

Pin It on Pinterest

Share This