Plantacja Konopi MARYA w Kryształowicach.   Nasza pasja: Jesteśmy w bliskości, tworzymy w miłości, żyjemy w jakości!

Plantacja Konopi MARYA

Kryształowice

Ważną sprawą oprócz zawartości CBD i THC jest czystość suszu konopi. To ważne co się w nim znajduje, i czy jest wolny od metali ciężkich oraz szkodliwych środków chemicznych.

Przebadaliśmy glebę, na której prowadzimy uprawy. Sprawdziliśmy czy jest jakaś obecność metali ciężkich w naszej ziemi. Także potwierdziliśmy czystość gleby od Rundapu i Glifosatu. Gdyby tego było mało, chcemy mieć pewność, że także wpływ środowiska i opady, nie powodują w naszych konopiach odkładania się szkodliwych związków. Mogą przecież być absorbowane z powietrza, na które nie mamy takiego wpływu jak na uprawianą glebę.Dlatego należy badać czystość suszu konopi.

Ponieważ w glebie nie stwierdzono Glifosatu, nie będzie go też w samych roślinach. Pozostaje więc przebadać konopie pod względem czystości od metali ciężkich, aby mieć pewność co do bezpieczeństwa i przydatności spożywczej plonów.

Wyniki potwierdziły czystość suszu konopi

W raporcie wzięto pod uwagę metale ciężkie, w tym Chrom, Nikiel, Kadm, Ołów i Cynk. Badanie wykazało ich obecność równą ZERO, lub w śladowych ilościach skrajnie oddalonych od normy.

Raport z badań czystości suszu od metali ciężkich

FOTO Raport

Raport metale ciezkie susz konopny Plantacja Kryształowice 2020

Raport metale ciezkie susz konopny Plantacja Kryształowice 2020

 

Raport badawczy zawartości metali ciężkich wg normy Norma PN-EN 13806:2003 Susz konopny kwiatowy Standard plantacja konopi Marya w Kryształowicach.

Informacja dla czytających raport, iż jednostka miary to miligramy na gram.

W artykułach spożywczych najczęściej spotykanymi metalami ciężkimi są te uznawane za pierwiastki toksyczne – te, których każde, nawet najmniejsze stężenie, wpływa negatywnie na organizm, czyli ołów (Pb) i kadm (Cd). Odznaczają się one najwyższym współczynnikiem kumulacji, wynoszącym od 10 do 600%. Jak podają źródła, TWI dla kadmu w krajach Unii Europejskiej wynosi średnio 2,3 μg/kg masy ciała, w przypadku osób szczególnie narażonych na ten metal (dzieci, palacze tytoniu) – 3 μg/kg masy ciała, a u wegetarian aż 5,4 μg/kg masy ciała. W naszych konopiach zupełnie nie występują oba te metale uznane za toksyczne. A więc nasza uprawa nie przyczynia się tej kumulacji niezdrowia.

Drugą grupę metali ciężkich, które mogą dostać się do organizmu wraz z pożywieniem, stanowią pierwiastki traktowane jako mikroelementy. Dostarczane w nadmiernych ilościach wywołać negatywne skutki w organizmie a więc warto dbać o ich utrzymanie w normie. Są to cynk (Zn), miedź (Cu), chrom (Cr), nikiel (Ni) i żelazo (Fe).
Istotne dla naszych klientów – wyniki badania były w przypadku próbki z Kryształowic były bliskie zeru. Lub próba ujawniła ilości tzw. śladowe, których stężenie w organizmie jest poniżej 1 µg/g mokrej tkanki, Dużo im jednak brakuje do wartości określonych w normach metali ciężkich w przemyśle spożywczym.

Pin It on Pinterest

Share This