Plantacja Konopi MARYA w Kryształowicach.   Nasza pasja: Jesteśmy w bliskości, tworzymy w miłości, żyjemy w jakości!

Plantacja Konopi MARYA

Kryształowice

Z racji tego, iż nastąpiły zmiany organizacyjne na Plantacji Konopi w Kryształowicach, informujemy iż od początku roku 2023 na terenie naszej Plantacji nie podejmujemy się organizowania warsztatów dla rolników i nowych osób zakładających uprawy. Nie ma też już zgody na indywidualne przyjazdy w celu zobaczenia plantacji. Rygor sanitarny obliguje do specjalnych środków ostrożności, co spowodowało znaczące ograniczenia w zakresie wchodzenia na teren upraw.

Prelegenci uczestniczący w Warsztatach, zwłaszcza ich organizator – właściciel Plantacji – uczestniczą za to częściej w warsztatach i prelekcjach wyjazdowych. Chcesz zamówić wykładowcę, prelegenta, z dużą wiedzą praktyczną, od 5 lat kierującego jedną z pierwszych polskich Plantacji – skontaktuj się z Dariuszem Młynarczykiem – właścicielem Plantacji w Kryształowicach.

Kto może uprawiać konopie włókniste?
Konopie włókniste mogą uprawiać rolnicy, osoby fizyczne lub przedsiębiorcy wpisani do rejestru konopi włóknistych. Rejestr prowadzi właściwy dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dyrektor oddziału KOWR).

Termin
Wniosek musisz złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych, czyli przed planowanym wysiewem konopi włóknistych.

Wpis do rejestru konopi włóknistych podmiotów prowadzących uprawę
KOWR informuje, iż od dnia 30 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór formularza „Wniosku o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych”. Więcej na stronach www.kowr.gov.pl

Jeśli szukasz podstawowej wiedzy w zakresie pierwszych kroków w organizowaniu upraw konopi na terenie Polski, polecamy podjąć kontakt z poniżej wymienionymi podmiotami:

Gdzie zamówić nasiona

Nasiona do upraw należy kupować na fakturę od podmiotów posiadające specjalne zezwolenie na obrót materiałem siewnym konopi. Nasza plantacja od samego początku współpracuje i korzysta z bogatej oferty nasion w różnych odmianach dostarczanych przez firmę MODERIA, Marianów 3, 28-340 Marianów, +48 665 666 346, info@moderia.pl
MODERIA jest certyfikowanym importerem nasion konopi włóknistych. Od 2017 roku oferuje szeroka gamę nasion różnych odmian. Firma wpisana jest do rejestru i posiada zezwolenie na skup i kontraktację upraw konopi włóknistych oraz posiada zgodę Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym o numerze 26/02/6734. Właściciel i pracownicy firmy służą radą i doświadczeniem, dzwoniąc wspomnij, iż masz kontakt z naszej strony.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Programu Konopnego, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań, Infolinia: +48 664 949 998
Państwowy Instytut Badawczy posiada podobno najlepszych ekspertów w dziedzinie uprawy konopi włóknistych, jednak bogata wiedza tych ekspertów raczej dotyczy tylko odmian oferowanych przez IWNiRZ PIB w Polsce. Instytut oferuje technologie, know-how, opatentowane produkty Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB dotyczące przetwórstwa i wykorzystania konopi włóknistych o różnym stopniu rozwoju technologicznego i gotowości do wdrożenia.
W ramach Programu Konopnego oferuje rolnikom możliwość uprawy polskich odmian konopi na cele nasienne w oparciu o zawartą z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB umowę kontraktacyjną. Zalecam uważnie czytać umowę i dobrze się zastanowić nad jej realizacją, ponieważ znane są w Polsce sytuacje pozywania rolników przez IWNiRZ z zarzutami niewykonania czy niewłaściwego wykonania umowy.

Pin It on Pinterest

Share This