Plantacja Konopi MARYA w Kryształowicach.   Nasza pasja: Jesteśmy w bliskości, tworzymy w miłości, żyjemy w jakości!

Plantacja Konopi MARYA

Kryształowice

W związku z rosnącym zainteresowaniem uprawą konopi siewnych na terenach Polski, wzrosło zainteresowanie wiedzą na temat uprawy, zwłaszcza wiedzą opartą już na doświadczeniu zebranym w polskich warunkach. Stąd na Plantacji Konopi w Kryształowicach odbywały się warsztaty oraz spotkania, podczas których właściciel plantacji przekazywał wiedzę z zakresu zakładania upraw konopi oraz kierunku ich prowadzenia. Spotkania miały charakter edukacyjno-praktyczny. Po części wstępnej dotyczącej podstaw prawnych zakładania upraw konopi w Polsce oraz kwestii organizacyjnych, następował pokaz potencjału gospodarstwa i omówienie na przykładach kierunków upraw. Bo to jest istotne, z każdej odmiany konopi, przez inne poprowadzenie uprawy, można otrzymać surowiec do innych celów przetwórczych, o innej jakości i walorach terapeutycznych.

Od początku roku 2023 działania edukacyjno-warsztatowe nie są już prowadzone. Zaprzestano ich głównie ze względu na profesjonalizację rynku konopnego, a co za tym idzie wyższe wymagania wobec plantatorów i ich wyrobów. Również czas kryzysu przyniósł potrzebę zweryfikowania dotychczasowej działalności, z czego wynika szereg zmian w prowadzeniu Plantacji.

Plantacja Konopi w Kryształowicach wprowadziła od początku roku 2023-go specjalny Regulamin Plantacji, który wprowadził wyższe wymagania troski w zakresie dotyczącym podstaw funkcjonowania Gospodarstwa Rolnego – Plantacji Konopi w Kryształowicach:

  • zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego
  • ochrony upraw przez chorobami i szkodnikami przenoszonymi z zewnątrz
  • ochrony własności intelektualnej i know how plantacji
  • zapewnienia odpowiedniej atmosfery emocjonalno-energetycznej na terenie Plantacji
  • skupienia się na rozwoju własnego indywidualnego profilu upraw

Jeżeli, Twoje zainteresowanie uprawą konopi doprowadziło Cię do czytania niniejszej treści, być może szukasz wsparcia w założeniu legalnej uprawy konopi w Polsce i chcesz dowiedzieć się więcej na tent temat, przejdź do artykułu Warsztat dla zakładających uprawę konopi skąd dowiesz się kilku podstawowych spraw, które pomogą Ci wystartować z wymarzoną uprawą, lub odpuścić sobie ten temat, jako niełatwy i nadal nie mający pełnego oparcia w przeróżnie interpretowanych przepisach prawa.

 

Pin It on Pinterest

Share This